Vitajte na stránkach Veterán Klubu Manín Považská Bystrica. Poslaním klubu je združovať majiteľov a nadšencov historických vozidiel, s ktorými sa usilujeme zachovávať tieto veterány v dobrom technickom a historickom stave pre budúce generácie. Našou misiou je tiež príprava a organizácia podujatí pre majiteľov historických vozidiel - Strážov Classic, prostredníctvom Považskobystrického motocykla chceme vrátiť do povedomia obyvateľom mesta jej nedávnu bohatú  motocyklovú históriu, a dávame si za cieľ mapovať históriu dnes už neexistujúceho najväčšieho zamestnávateľa regiónu - bývalých Považských strojární.

Chybné informácie v novej publikácii
Nedávno vyšla v ČR publikácia "Československé motorarity." Autor v nej píše aj o výrobkoch z Považských strojární, avšak informácie nie sú pravdivé a zavádzajú čitateľa. Tu nájdete korekciu dezinformácii z knihy.