VETERÁN ZRAZ                     KRST KNIHY                            Veterán RALLY tromi            I. TRABANT ZRAZ                POVAŽSKOBYSTRICKÝ
VRCHTEPLÁ                           "MANET M90"                          horskými prémiami               POVAŽIE - Priedhorie        MOTOCYKEL 2016

29. máj 2016                          3. august 2016                          21. august 2016                     26. - 28. august 2016         3. september 2016


Vitajte na stránkach Veterán Klubu Manín Považská Bystrica. Poslaním nášho klubu je združovať majiteľov a nadšencov historických vozidiel, s ktorými sa usilujeme zachovávať tieto veterány v dobrom technickom a historickom stave pre budúce generácie. Našou misiou je tiež príprava a organizácia podujatí pre majiteľov historických vozidiel (veteránske rally), prostredníctvom Považskobystrického motocykla chceme vrátiť do povedomia obyvateľom mesta jej nedávnu bohatú  motocyklovú históriu, a dávame si za cieľ mapovať históriu dnes už neexistujúceho najväčšieho zamestnávateľa regiónu - bývalých Považských strojární.