COOLTAJNER 2015

V nedeľu podvečer 12. júla 2015 sa priestor pred Domom Kultúry v Považskej Bystrici zaplnil veteránmi. V rámci letného kultúrneho podujatia "COOLTAJNER" v Považskej Bystrici sme si pre verejnosť pripravili malú výstavku historických vozidiel spojenú s prednáškou o histórii najväčšieho zamestnávateľa regiónu Považských Strojární.

Pán Zdeno Metzker st. - patrón a čestný prezident klubu, ktorý celý svoj produktívny život zasvätil, okrem iného, konštrukcii jednostopových motorových vozidiel - si pre divákov pripravil zaujímavú prednášku plnú zaujímavých fotografii a filmových záznamov, ktorej obsahom boli začiatky a zbrojárska výroba PS, motocyklová výroba, ložisková výroba, hutná výroba, obrábacie stroje, koncern ZVL, doprava podniku a podnikové letisko a na koniec externý majetok PS. Diváci sa dozvedeli mnoho informácii a faktov, o ktorých mnohí z nich netušili - napr. že v Pov. Bystrici bolo letisko; čo všetko okrem motocyklov a ložísk sa v podniku vyrábalo, alebo koľko zaujímavých prototypov vzniklo v prototypovej dielni továrne. Veľkým lákadlom boli aj dobové filmové záznamy použité v prezentácii, ktoré mnohé z nich neboli publikované.

Audiovizuálnu techniku a informačné plagáty o motocyklovej výrobe v Považských Strojárňach nám ochotne zapožičalo Vlastivedné Múzeum v Považskej Bystrici, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Záujem verejnosti dozvedieť sa niečo viac z tejto problematiky sa odzrkadlil na počte návštevníkov, ktorý podľa organizátorov bol zatiaľ najväčší od spustenia celoprázdninovej akcie Cooltajner. Ohlasy verejnosti jasne dosvedčujú, že boli s našim podujatím veľmi spokojní. To odzrkadluje, že je o túto tému veľký záujem a náš klub sa bude i naďalej snažiť pripraviť podobné zaujímavé akcie.Jožko Capák a jeho prenosný gramofón
 naši členovia Karol Farkašovský a Peter Lovíšek (konštruktér VMV Pov. strojární)

 Prednášajúci Zdenko Metzker st.