O KLUBE

Podnetom pre vznik Veterán Klubu Manín bolo zjednotiť čo najviac ľudí v okolí Považskej Bystrice s rovnakou záľubou v historickej technike, ktorí neboli členmi v žiadnom veteránskom klube, nakoľko v okolí nebol dostupný klub združujúci majiteľov historických vozidiel. Vytvorenie klubu inicioval Zdenko Metzker III. Na zrode sa ďalej podieľali Jozef Capák a Ľuboš Šlapka. Bolo to začiatkom októbra 2014. Názov klubu je odvodený od vrchu Manín týčiaceho sa nad mestom Považská Bystrica. Po odsúhlasení formálnych náležitostí Ministerstvom vnútra SR Veterán Klub Manín vznikol 23. decembra 2014 a postupne sa začali hlásiť záujemcovia o registráciu. 

V priebehu pol roka sme mali 22 členov. Medzi nich patria aj bývalí konštruktéri a zamestnanci Považských strojární. Z týchto radov spomeňme Zdena Metzkera st., bývalého pracovníka vývoja motocyklov, ktorý mapuje históriu Považských strojární a je patrónom a prezidentom nášho klubu; Ing. Petra Lovíška, Ing. Jána Húsku, Svetozára Lacka  a iných. 

Neodmysliteľnou súčasťou priemyselnej histórie regiónu je dnes už neexistujúci národný podnik Považské Strojárne, preto mapujeme históriu tohto podniku a jeho výrobkov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou zbierok našich členov. Veľkým prínosom pre klub bol vstup Karla Farkašovského, ktorého zbierka motocyklov vyrábaných v Pov. Strojárňach je veľmi rozmanitá.

Najväčšie zastúpenie z radov automobilov majú u nás vozidlá značky Trabant. Náš "Trabantový krúžok" vedie známy Trabantista z Púchova - Vladimír Kozoň.

Do činnosti VK Manín patrí aj príprava podujatí pre majiteľov historických vozidiel. Každým rokom sa na prelome apríla a mája koná symbolické otvorenie sezóny prejazdom cez Manínsku Tiesňavu. Len 6 mesiacov od založenia sme sa pustili do prípravy väčšieho zrazu, ktorý niesol názov S veteránmi okolo Súľovských vrchov. Dnes táto tradícia úspešne pokračuje pod hlavičkou Rallye Strážov Classic.

Rok 2016 bol prelomový. Portfólio klubu sa obohatilo publikačno-vydavateľskú činnosť a to vydaním titulu Zdena Metzkera st. o prvom motocykli vyvinutom na Slovensku – Manet M90. V tomto roku sme sa stali aj hlavným organizátorom prestížnej súťažnej prehliadky Považskobystrický Motocykel, ktorý zožal veľký úspech.

V organizácii každého veľkého podujatia kladieme dôraz na kvalitu, jedinečnosť a vždy si dávame záväzok, že ďalší ročník bude minimálne na takej úrovni, ako bol predchádzajúci.

Veteranizmus je určitý druh životného štýlu alebo „postihnutia“. Každý majiteľ veterána, či už automobilu alebo motocykla vie, o čom je reč. Je to nádherný pocit, keď po dlhom čase strávenom v dielni, po vyriešení rôznych technických problémov a konečnom oživení, o ktorom ste na začiatku určite pochybovali, vyberiete prevetrať svojho miláčika na jazdu a vidíte, že ľudia sa s radosťou za vami obzerajú i ukazujú palec hore, mnohokrát sa pristavia a pýtajú sa, alebo hovoria vlastné skúsenosti s daným vozidlom, pretože ho v dobách minulých sami vlastnili.