KTO SME?

VETERÁN KLUB MANÍN, člen Združenia Zberateľov Historických Vozidiel SR, je klub historických vozidiel, ktorý pôsobí na scéne od roku 2014. Má formu občianskeho združenia a riadi sa platnými stanovami. Názov klubu je odvodený od dominantného vrchu Manín, týčiaceho sa nad mestom Považská Bystrica.

Podnetom pre vznik Veterán Klubu Manín bolo zjednotiť čo najviac ľudí - najmä mladých ľudí - v okolí Považskej Bystrice s rovnakou záľubou v historickej technike, ktorí neboli členmi v žiadnom veteránskom klube, nakoľko v okolí nebol dostupný klub združujúci majiteľov historických vozidiel. Hlavným cieľom klubu je združovanie a vzájomná pomoc majiteľov historických vozidiel, podpora rozvoja reštaurovania ako aj vedenie dokumentácie o historických vozidlách.

Do činnosti VKM patrí aj príprava podujatí pre majiteľov historických vozidiel. Každým rokom sa na prelome apríla a mája koná symbolické otvorenie sezóny prejazdom cez Manínsku Tiesňavu. Len 6 mesiacov od založenia sme sa pustili do prípravy väčšieho zrazu, ktorý niesol názov S veteránmi okolo Súľovských vrchov. Dnes táto tradícia úspešne pokračuje pod hlavičkou Rallye Strážov Classic. V roku 2016 sme prebrali organizátorskú štafetu podujatia Považskobystrický motocykel, ktorý zožal veľký úspech, a v tomto roku bola vydaná prvá publikácia o motocykloch z Považských strojární - Manet M90. O rok neskôr sme do portfólia zaradili ďalšie pravidené podujatie - Spanilú jazdu Považím. 

Členovia klubu sa stretávajú na pravidelných mesačných schôdzach, na ktorých diskutujú o príprave podujatí ale najmä o renováciach svojich stojov a aktuálnych trendoch z veteránizmu. Klub organizuje aj špeciálne akcie pre členov klubu - napr. návštevy múzeí v zahraničí (Rakúsko, Česká republika) alebo rôzne výjazdy mimo oficiálny kalendár podujatí.