VEDENIE KLUBU

Na Valnom Zhromaždení Veterán Klubu Manín dňa 7. decembra 2018 prebehla voľba predsedu a členov rady klubu. Na zasadnutí Rady 21. 12. 2018 došlo k zmene a vo funkčnom období 2019 je obsadenie vedenia Veterán Klubu Manín nasledovné:

PREDSEDA KLUBU
Zdenko Metzker III.
predseda@veteran-manin.eu
+421 910 339 767RADA KLUBU
info@veteran-manin.eu
  
   p. Karol Farkašovský                       p. Vladimír Haidler
+421 905 323 553                                           +421 908 482 868

                                                                                    PODPREDSEDA KLUBU
 
Ing. Ján Húska                          Ing. Ľubomír Smatana
+421 908 532 920                                                    +421 903 524 726

SEKRETÁR KLUBU
RSDr. Jan Opletal
+421 905 512 731
sekretar@veteran-manin.eu