VEDENIE KLUBU

Na Valnom Zhromaždení Veterán Klubu Manín dňa 27. decembra 2017 prebehla voľba predsedu a členov rady klubu. Vo funkčnom období 2018 je obsadenie vedenia Veterán Klubu Manín nasledovné:

PREDSEDA KLUBU
Zdenko Metzker III.
predseda@veteran-manin.eu
+421 910 339 767RADA KLUBU
info@veteran-manin.eu
  
Ing. Jozef Capák             p. Karol Farkašovský
+421 904 352 864                              +421 905 323 553

Ing. Ján Húska               p. Ľuboš Šlapka
+421 908 532 920                             +421 944 215 938


SEKRETÁR KLUBU
RSDr. Jan Opletal