VETERÁN ZRAZ VRCHTEPLÁ

29. mája 2016 sme pripravili symbolické otvorenie sezóny už po druhý krát. Vďaka počasiu, ktoré nebolo na začiatku akcie zrovna najlepšie, sme sa rozhodli zmeniť cieľ. Chceli sme však zachovať tradíciu prejazdu popod Maníny a tak naša trasa smerovla z parkoviska pred hotelom Manín do centra Vrchteplej. Druhá časť bol presun cez Domanižu na bod "Briestenné," medzi Čelkovou Lehotou, Ďurďovým a Briestenným - avšak už bez účastníkov na pomalších Pionieroch. Počasie sa našťastie vyjasnilo a tak sme sa mohli pokochať krásnou prírodnou scenériou.

Môžeme skonštatovať, že sa akcia vydarila.